Articles & papers

 

Karol Kurpiński. Jeszcze Polska nie zginęła. Fuga (1821) na fortepian lub organy. Do druku przygotował Rostislaw Wygranienko [słowo wstępne, komentarz rewizyjny i wykonawczy]. [Karol Kurpiński. Keyboard Fugue (1821) on Polish National Anthem. 1st modern edition. Edition, preface and critical commentary by Rostislaw Wygranienko]. Lublin, Polihymnia, 2009 (in Polish) [ISMN 979-0-9013342-6-7]

Rostislaw Wygranienko. Dzieje organów na Białorusi w XX wieku (lata 1918-2000). [The History of Pipe Organ In Belarus In 20th Century (1918-2000)]. Praca magisterska. Warsaw, AMFC, 2003 (in Polish)

Rostislaw Wygranienko. Istoričeskie problemy razvitiâ artikulâcii na klavišnyh instrumentah: Èpoha barokko. [Historical Aspects of Baroque Keyboard Articulation's Development]. In: Muzyčnaâ kuĺtura Belarusì. Prablemy gìstoryì ì teoryì, Minsk, 1999, p. 117-145 (in Russian). [ISBN 5-7815-0298-X]

Rostislaw Wygranienko. Jan Podbielski. Kolejna mistyfikacja? [Johannes Podbielski. Is This One More Hoax?]. In: "Muzyka21", nr 7-8 (96-97)/2008, p. 56-61 (in Polish)

Rostislaw Wygranienko. Karol Kurpiński a Moszków. [Karol Kurpiński and a Question of His Stay in Moszków] (in Polish)

Rostislaw Wygranienko. Kultura współczesna: autentyzm a zawłaszczenie. [The Contemporary Culture: Authenticity and Appropriation]. In: "ALBO albo. Problemy psychologii i kultury", Warsaw, nr 2/2008, s. 133-138 (in Polish) [ISSN 1230-0802]

Rostislaw Wygranienko. Muzyka krajów Europy Wschodniej jako katalizator idei integracji w kształceniu młodych organistów. [East European Music as a Catalysis of the Integration Process In Young Organists' Studies]. In: Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005. Warsaw - Legnica, 2006, p. 68-72 (in Polish) [ISBN 83-89444-58-5]

Rostislaw Wygranienko. Nekatoryâ asablìvascì ìnstrumentaĺnaj muzykì èpohì baroka na belaruskaj zâmlì. [Some Features of Instrumental Baroque Music From Territory of Modern Belarus]. In: Muzyčnaâ kuĺtura Belarusì. Pošukì ì znahodkì, Minsk, 1998, p. 111-120 (in Belarusian) [ISBN 5-7815-0285-8]

Rostislaw Wygranienko. Uładzimir Nieudach, "Śpiewajcie organy. «Cantantibus Organis» (Technalohija, Mińsk 1999)". [Critical review of: Uladzìmìr Neúdah. "Cantantibus Organis..." (Tèhnalogìâ, Minsk 1999)]. In: "Musica Sacra Nova", nr 2 [2] 2008, p. 270-281 (in Polish) [ISBN 978-83-7270-634-4]

©2011 stat4u